Dr. Ance Aumeistere

Dr. Ance Aumeistere

Ginekologs un dzemdību speciālists

E-pieraksts

Ginekoloģe, dzemdību speciāliste un Džun Juan Cigun I pakāpes instruktore.

Veic ginekoloģisko izmeklēšanu, grūtnieču aprūpi un sagatavošanu dzemdībām. Papildus piedāvā pēcdzemdību depresijas rehabilitāciju.

A. Aumeistere ir Latvijas Ginekologu un Dzemdību speciālistu asociācijas biedrs, kā arī Latvijas Džun Juaņ Cigun asociācijas biedrs.

Kopš 2013. gada praktizē kā Cigun instruktors. Strādā ar grūtniecēm, zīdaiņiem un maziem bērniem līdz 8 gadiem kopā ar viņu vecākiem (izieta I Cigun pakāpe) – gan grupās, gan individuāli.

Ance Aumeistere ieguvusi ginekologa un dzemdību speciālista kvalifikāciju 2018. gadā, absolvējot Latvijas Universitātes ginekoloģijas, dzemdniecības rezidentūru.

Stažējusies Vācijā – Sārbrukenas klīnikā ginekoloģijas, dzemdniecības specialitātē.

Papildus apguvusi kursu par pēcdzemdību depresiju, tās sekām un risināšanas iespējām.

Apguvusi iemaņas sadarbībai ar jaunajiem vecākiem un zināšanas mazu bērnu, zīdaiņu dzīves kvalitātes uzlabošanā.