Dr. Ance Aumeistere

Ginekologs un dzemdību speciālists

Dr. Modrīte Kraujiņa

Ginekologs un dzemdību speciālists, konsultē neauglības un estētiskās ginekoloģijas jautājumos

Dr. Kristīna Bojuta

Ginekologs un dzemdību speciālists

Dr. Diāna Strauberga

Ginekologs, kolposkopijas eksperts

Dr. Ludmila Grīnvalde

Ginekologs un dzemdību speciālists ar sertifikātu ginekoloģiskajā ultrasonogrāfijā

Dr. Elīna Voitehoviča

Ārsts-rezidents ginekoloģijā un dzemdību specialitātē.

Dr. Laura Rācene

Ginekologs, dzemdību speciālists

Dr. Arta Spridzāne

Ginekologs – onkologs, kolposkopijas eksperte

Patlaban ilgstošā atvaļinājumā.

Dr. Santa Smilga

Ārsts-rezidents ginekoloģijā un dzemdību specialitātē.

Patlaban ilgstošā atvaļinājumā.